Groenonderhoud | Beplantingswerken | Netheidsonderhoud

Groenonderhoud

Soga nv is reeds sedert zijn oprichting in 1969 gespecialiseerd in groenonderhoud. Rekening houdend met de verscherpte wetgeving inzake gebruik van pesticiden zet Soga nv sterk in op alternatief onkruidbeheer. Soga nv is vooral gespecialiseerd in groenonderhoud van openbare terreinen en wegen, maar zet ook in op onderhoud van grote bedrijfssites. Onderstaand een overzicht van het groenonderhoud dat door Soga nv wordt uitgevoerd (inclusief verwerking en opruimen van groenafval):

  • Scheren van hagen
  • Snoeien van bomen
  • Maaien van grassen
  • Onkruidbeheer (verbranding, heetwatertechniek, manuele verwijdering,…)
  • Ruimen van grachten

Contacteer ons nu!