Over Soga nv

Certificatie en erkenning

Veiligheid

Soga nv streeft ernaar dat alle medewerkers en derden hun activiteiten op de werven in absoluut veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Dit met als doelstelling incidenten en ongevallen te voorkomen. Hierbij is Soga nv ervan overtuigd dat kwaliteit, veiligheid, milieu en rendabiliteit op lange termijn hand in hand gaan. Dit heeft Soga nv ertoe aangezet inzake veiligheid te werken volgens de VCA** norm. Deze norm legt de houder van het certificaat op te werken volgens een zeer strikt veiligheidsbeheersysteem. Soga nv is sedert 2002 houder van dit VCA**certificaat. Hierdoor is Soga nv verplicht zijn onderaannemers, zelfs indien zij niet gecertificeerd zijn, mee te implementeren in zijn systeem.

Kwaliteit

Door kwaliteit en service gekoppeld aan flexibiliteit te leveren heeft Soga nv een degelijke reputatie weten op te bouwen. Om het kwaliteitssysteem binnen de onderneming te stroomlijnen en om een gemeenschappelijk begrip hierover te ontwikkelen, werd dit omschreven in een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO 9001 norm. Soga nv beschikt reeds sedert 2003 over het certificaat m.b.t. deze norm. Het kwaliteitssysteem draagt ertoe bij dat er binnen de organisatie op een uniforme wijze gewerkt wordt. Dit zorgt er dan ook voor dat een optimale klantentevredenheid verzekerd wordt.

Milieu

Milieuzorg is naast kwaliteit en veiligheid een belangrijk aandachtspunt binnen Soga nv. Om de milieuzorg te waarborgen werd er een beleidssysteem uitgewerkt dat voldoet aan de ISO 14001 norm waarbij de milieuzorg integraal wordt aangepakt en aantoonbaar wordt gemaakt.

Klasses van erkenning

Soga nv, een bedrijf met 50 jaar ervaring in de sector beschikt momenteel over volgende erkenningen:

  • Klasse 7: C - C1 - G3 (algemene wegenbouw, rioleringswerken, beplantingen)
  • Klasse 6: B1 (ruimen van waterlopen)
  • Klasse 5: C3 – E – E1 - G – G1 (verkeerstekens en afsluitingen, burgerlijke bouwkunde, moerriolen en collectoren, grondwerken, borings- en sonderingswerken)
  • Klasse 4: C5 (bitumineuze verhardingen)

Wat betreft de erkenning Klasse 7 – G3 zijn er in Vlaanderen slechts 4 bedrijven die zo een hoge erkenning in deze klasse bezitten. Het spreekt dan ook voor zich dat Soga nv beschikt over gespecialiseerd personeel en een uitgebreid materieelpark voor uitvoering van de aangenomen werken.