Groenonderhoud | Beplantingswerken | Netheidsonderhoud

Netheidsonderhoud

Onder netheidsonderhoud verstaan we het machinaal vegen inclusief het machinaal verwijderen van onkruid. Voor het uitvoeren van het netheidsonderhoud beschikt Soga nv over diverse veeg- en borstelwagens waardoor zij zowel wegen, fietspaden als bedrijfsterreinen kunnen onderhouden. Hierbij wordt het vuil/onkruid onmiddellijk door de veeg- of borstelwagen opgezogen waarna het verzamelde vuil/onkruid op een correcte wijze verwerkt wordt.

Contacteer ons nu!