Bouwkundigonderhoud | Wegenonderhoud | Rioleringsherstel

Rioleringsherstel

Naast de specialisatie van Soga nv in het uitvoeren van nieuwe riolerings- en wegeniswerken is Soga nv ook gespecialiseerd in het herstel van rioleringen en leidingen. Hierbij is Soga nv in staat in eigen beheer het volledig rioleringsherstel op zich te nemen inclusief eventuele noodzakelijke wegeniswerken. Naast het herstel van de traditionele rioleringen, is Soga nv ook gespecialiseerd in het herstel van persleidingen. Deze herstelopdrachten worden in hoofdzaak voor Aquafin uitgevoerd.

Contacteer ons nu!