Over Soga

Missie en Visie

Soga nv is een dynamisch bedrijf dat zich voornamelijk wenst te profileren in de sector van de onderhoudswerken waarin zij zich in de loop der jaren gespecialiseerd heeft. Soga nv heeft in hoofdzaak de ambitie om zoveel mogelijk deelaspecten die verbonden zijn aan de onderhoudsmarkt in eigen beheer te kunnen aanbieden. Het deelaspect van de onderhoudsmarkt waarin Soga nv heden gespecialiseerd is, heeft betrekking op alle soorten wegen- en rioleringswerken, groen- en netheidsonderhoud alsook de verwerking van alle afval dat gegenereerd wordt op de lopende werken. Soga nv is momenteel uitgegroeid tot een gezond familiebedrijf dat ongeveer een 150 medewerkers telt. De grootste troef van Soga nv is ongetwijfeld de grote flexibiliteit die zij aan de dag kan leggen. Dit maakt dat Soga nv in staat is op heel korte termijn dringende werkzaamheden van grote omvang te organiseren.